Utveckla din plats
på jorden

Har er förening, företag eller er organisation idéer som kan utveckla området där ni bor och verkar i Umeåregionen? Då kan ni söka stöd från Idériket Umeåregionen 2030 för att förverkliga dem.

Vi är en ideell förening som genom EU-medel samt kommunal och regional medfinansiering arbetar med landsbygdsutveckling i sex kommuner i Västerbotten: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, exklusive Umeå stad. Tillsammans med er kan vi göra Umeåregionen ännu bättre!

Vi är Leader

I filmen får du en förståelse för vad Leader Sverige är, inspiration från olika projekt som drivits tack vare Leadermedel och kanske väcks tankar hur du kan bli en del av Leaderberättelsen!

Vad är din idé för att bidra till en positiv landsbygdsutveckling?

Sök stöd för din projektidé hos oss!

Första steget för att söka stöd hos oss är att skicka in en intresseanmälan, och nästa stoppdatum för det är 2 oktober 2024. När en söker stöd går ni igenom fyra steg. På vår sida ”Så går det till” finns det mer information om varje steg.

Så går det till

Kom igång

För att forma ett framgångsrikt projekt är det viktigt att det att det finns lokala drivkrafter och att det baseras på er bygds behov. Det första steget att läsa på om våra insatsområden, prata ihop er lokalt och forma er projektidé.

Testa er idé

När ni format er idé till ett projekt kan ni testa den mot vår checklista. Med hjälp av den kan ni stämma av och se om ert projekt kan bli ett leaderprojekt. 

Intresseanmälan

Passade er idé in på alla punkter i vår checklista är det dags att gå vidare och skicka in en intresseanmälan. Skriv ett första utkast och kontakta verksamhetskontoret för att bolla er idé

Ansökan

Om vår styrelse bedömer att er intresseanmälan har förutsättning att beviljas stöd är det nu dags att göra en formell ansökan till Jordbruksverket.

Nyheter

Insatsområden

Attraktiva landsbygder

Vårt leaderområde ska arbeta hållbart mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Projekt som beviljas stöd av leaderområdet inryms i fyra insatsområden som ska bidra till att målen uppfylls:

  • Hållbara och attraktiva livsmiljöer
  • Hållbar och innovativ näringslivsutveckling
  • Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor
  • Nytänkande och hållbara landsbygder

Vad är Leadermetoden?

Lokal utveckling av lokalinvånare

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. 

Här händer det grejer!

Vill ni veta vad som händer i Idériket 2030? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!