Välkommen till föreningen URnäras årsstämma 2022 –  Onsdag 30 mars

När: Onsdag 30/3 2022 kl. 19.00.
Var: Digitalt via Zoom.
För vem? Medlemmar i föreningen URnära, samarbetspartners inom Idériket Umeåregionen 2030 och andra intresserade.

Medlemmar i föreningen URnära kallas via mejl. Övriga intresserade är varmt välkomna att delta, men endast medlemmar har rösträtt under stämman. Kontakta Göran Sundqvist för möteslänk:
goran.sundqvist@tavelsjo.se, telefon: 070 646 57 73.

Ta del av föreningen URnäras förvaltningsberättelse 2021.

Inför årsstämman går det även att nominera till URnära styrelse samt valberedning. Läs mer här.

Nominera till URnära styrelse samt valberedning genom att kontakta:
Mikael Berglund, ordförande URnäras valberedning:
mikael.berglund@umea.se, telefon: 070 559 71 84.

Vid övriga frågor, kontakta Christina Lidström, ordförande URnära styrelse:
christina.lidstrom@bjurholm.se, telefon: 070 304 53 87.

Välkomna!
Styrelsen för URnära

URnära Ideell förening under namnändring till Leader Ideriket Umeåregionen 2030
Orgnr 802497-6428