Bli en del av vårt leader-team i sommar och höst!

Processen om att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen under programperioden 2023–2027 fortsätter i full fart! Nu söker Idériket Umeåregionen 2030 ett resursstöd som kan hjälpa oss i det förberedande arbete vi har framför oss sommaren och hösten 2022. Är du eller ditt företag den vi söker? Eller vet du någon som skulle passa för uppdraget? Tipsa oss gärna!

Fram till 23 maj finns möjlighet att lämna anbud på uppdraget, som specificeras i följande underlag: Avtals- och offertunderlag – resursstöd Idériket Umeåregionen 2030 (pdf)

Kortfattat kan sägas att vi söker dig som har erfarenhet av leader, är van att koordinera och samordna projekt av sektorsövergripande karaktär, och som kan utgöra både ett operativt och samordnande stöd i vårt leader-arbete under 2022.

Frågor? Hör av dig till våra kontaktpersoner:

Christina Lidström, ordförande Idériket Umeåregionen 2030
Tel: 070-304 53 87
christina.lidstrom@bjurholm.se

Jennie Bergvall Kalén, adjungerad styrelseledamot
Tel: 090-16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för föreningen Idériket Umeåregionen 2030.