Nu är det möjligt att nominera till styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030, den förening som kommer bedriva leaderverksamhet i Umeåregionen åren 2023-2027. Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi genomförs och att målen i strategin uppfylls. Den lokala utvecklingsstrategin styr både inriktningen på leaderarbetet och vilka projektidéer som kan komma att beviljas stöd från leaderområdet. Styrelsen har alltså ett stort och spännande uppdrag som en utvecklande kraft för Umeåregionens landsbygder!

Den kommande styrelsen består av 18 ledamöter. Styrelseledamöterna utgörs av representanter från ideell, privat och offentlig sektor från de ingående kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Totalt handlar det om 6 ledamöter från varje sektor. Vem som helst kan nominera till ideell och privat sektor, men kommunerna utser själva vilka personer som ska företräda offentlig sektor. I detta nomineringsunderlag kan du läsa om vilka uppdrag som går att nominera till: Nomineringsanmodan Idériket Umeåregionen 2030.

Har du en idé om vem som skulle passa som handen i handsken för uppdraget? Kanske känner du en person som brinner för lokal utveckling och som besitter både kunskap och nätverk till nytta för leaderområdet? Nominera gärna den personen! Nomineringar till ideell och privat sektor kan göras fram till 30 september genom denna digitala enkät.

Frågor? Tveka inte att höra av er till valberedningen:

Med vänlig hälsning,

Valberedningen för Idériket Umeåregionen 2030