Vanliga bilagor och mallar

Här hittar ni de vanligaste bilagorna och mallarna som behövs i processen inom Leader.
Om någon länk inte funkar, kontakta oss gärna då på verksamhetskontoret så vi får uppdatera den. Tack!

Bilagor och mallar innan startbesked

Kortversionen av strategin

Medfinaneringsintyg

Samarbetsavtal

Urvals- och bedömningskriterierna

En kortversion på det underlag styrelsen har när de ser på intresseanmälningarna samt bedömer projekten i nästa steg: Bedömning Leaderprojekt

Bilagor efter att projektet är igång

Ansökan om ändring av beslut om stöd

Begagnad utrustning och material intyg

Beräkning av timlön

Blankett anmälan om kontonummer

EU logotyp och regler

EU´s rätta logga samt regler kring den finner du här

 

Fullmakt

Köp av byggnad - intyg

Körjournal

Projektdagbok

Redovisning ideell tid och resurser