Första projektet är prioriterat!

Första prioriterade projektet av LAG-styrelsen är nu klart! Nysätra IF blir första projektägare i nya programperioden

LAG-styrelsen har prioriterat de första projekten!

Den 21 september hade LAG-styrelsen sitt första projektprioriteringsmöte, och två projekt blev prioriterade.
Först ut Kraftstation Skogshägna!

Styrelsen har prioriterat ett nytänkande projekt av Nysätra IF som fokuserar på rekreation med hjälp av lokala hantverkare, arkitekt och ortsbor.

Detta starka gräsrotsprojekt kommer att skapa en ny mötesplats och nytt besöksmål för platsen med stark grund i inkludering, jämlikhet och ett tillgängliggörande. Ett projekt skapat specifikt för platsen och de människor som ska vistas där. Helt enkelt ett strålande exempel på ett projekt inom Idériket Umeåregionen 2030.

Vi ser mycket fram emot att få följa detta projekt kommande år!