INSATSOMRÅDE 4

Nytänkande och hållbara landsbygder

Detta insatsområde har främst bäring på målområde 4:
Stödja och främja en hållbar omställning och cirkularitet

Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor

Klimatförändringarna är ett av de största hoten framgent. I våra landsbygder finns många idébärare som kan bidra till en hållbar omställning, vilket detta insatsområde välkomnar. Projekt inom detta insatsområde ska därför bidra till något av följande:

 

  • Att organisationer genomför insatser för minskad klimatpåverkan
  • Smart omställning av ekonomi på landsbygder
  • Miljö/klimatrelaterade prestationer genom investeringar i landsbygdsområden
  • Nya lösningar på miljö och klimatproblem

Hållbara lösningar

Det kan vara företag, föreningar eller organisationer som vill bli mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara genom nya transportsätt, energilösningar, tillverkningsmetoder etc. Det kan också handla om beteendeförändringsprojekt, cirkulära lösningar eller delningstjänster för att spara på resurser.

Insatsområdet ska främja projekt som bidrar till uppkopplade landsbygder som nyttjar den digitala teknikens möjligheter på fler sätt. Det kan handla om coworking-lösningar, sociala innovationer i samverkan med universitet och andra kunskapsintensiva organ, att bryta digital isolering eller andra projekt som bidrar till hållbara livsmönster.

Smarta landsbygder

Här inryms även strategier för Smarta landsbygder där byar i samverkan utvecklar hållbara och kreativa lösningar på lokala utmaningar, oftast med innovation och digital teknik till hjälp. Smarta landsbygder utgår från ett tydligt underifrånperspektiv där boende på orten tar makten över sin bygds framtid. Här har universiteten en viktig främjande roll.

Vill du läsa om våra insatsområden och mål i sin helhet finns det att hitta i vår strategi.