Första perioden att söka stöd

Den 1 maj 2023 öppnar vi upp möjligheten att söka stöd från Idériket Umeåregionen 2030. Mellan 1-31 maj är ni välkomna att skicka in era intresseanmälningar i vår första ansökningsperiod.

Möjligt att söka stöd 1 – 31 maj!

Den 1 – 31 maj händer det – då är det möjligt att söka stöd från Idériket Umeåregionen 2030 i en första omgång!
Här på vår hemsida finns information om de fyra steg man går igenom när man söker stöd.
Med hjälp av dem kan man förbereda sin projektidé och sin intresseanmälan på bästa sätt.
Kolla in ideriket2030.se/sa-gar-det-till för mer information.
Mellan 1-31 maj är ni välkomna att skicka in era intresseanmälningar i vår första ansökningsperiod. 🌱