Stoppdatum intresseanmälan

Sista oktober är det stoppdatum för inlämning av intresseanmälan denna omgång nummer två.

Möjligt att söka stöd fram till 31 oktober!

Fram till 31 oktober är det möjligt att söka stöd från Idériket Umeåregionen 2030 i en andra omgång!
Här på vår hemsida finns information om de fyra steg ni går igenom när en söker stöd.
Med hjälp av dem kan ni förbereda er projektidé och intresseanmälan på bästa sätt. Kom ihåg att det är ett krav att ni varit i kontakt med verksamhetskontoret i er process, info@ideriket2030.se
Kolla in ideriket2030.se/sa-gar-det-till för mer information.
Fram till 31 oktober är ni välkomna att skicka in era intresseanmälningar i vår nu pågående ansökningsperiod. 🌱