Utvecklingsområdet

Kontrastrika livsmiljöer

Som en del av Västerbotten utgör Idériket Umeåregionen 2030 ett kontrastrikt område med den unika bredden av både storstadspuls och tätortsnära, livskraftiga och även glesbefolkade landsbygder. Livsmiljöerna är många: här bor människor längst med kusten, i älvslandskapen, nära skogar, sjöar, berg och slätter, men även i stadsmiljöer, större tätorter och byar. Strax utanför kusten finns bebodda ögrupper där Holmön utgör länets enda skärgårdssamhälle med befolkning året runt. Tillsammans ingår dessa platser i ett område med livsvillkor som toppar europeiska mätningar.[1]

Västerbotten ingår i det större geografiska området Sápmi. Länet utgör renbetesområden för sju samebyar och både Umeå och Vindelns kommuner ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det innebär att kommunerna har ett särskilt ansvar att skydda och främja samisk kultur och de samiska språken. Det handlar exempelvis om att erbjuda myndighetskontakter och offentlig service som förskola och äldreomsorg på samiska, men också att samer ges inflytande och samråd. Umeå kommun ingår även i förvaltningsområden för finska och meänkieli.[2]

Tätortsnära landsbygder

Närheten till Umeå och därmed stadens utbud vad gäller service, arbetstillfällen, kultur samt viktiga institutioner som universiteten och universitetssjukhuset är en styrka för hela området. Det skapar förutsättningar för attraktiva och livskraftiga samhällen, i tätort såväl som landsbygd. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och tillväxten sker framför allt genom inflyttningar från andra län. Den växande staden skapar stor efterfrågan på de värden som omgivande landsbygder erbjuder: stora boendeytor, närhet till naturen, lugn, trygghet och gemenskap.

Bebyggelsestrukturen utanför tätorterna inom området består till stor del av fristående enfamiljshus. Det finns ett behov av mer diversifierade boendeformer och den nyproduktion som sker är oftast enstaka avstyckningar för självbyggare och omvandling från fritidshus till permanentboende. Det sistnämnda är en vanlig utveckling längs med kuststräckan.

I Idériket Umeåregionen 2030 finns närmare 11 000 fritidshus, vilket innebär att flera delar av området lockar stadiga och kontinuerliga strömmar av deltidsboende som bidrar till den lokala ekonomin.[3]

[1] European Social Progress Index mäter livsvillkor utifrån möjligheter till ett gott liv och vid 2019 och 2020 års mätningar fick Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) det högsta snittet i hela EU.

[2] Förvaltningsområden – Minoritet.se

Tabell med statistik
Områdesbeskrivning
Kontrastrika livsmiljöer
Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Arbetsmarknad och näringsliv
Kultur, fritid och föreningsverksamhet