Mål, insatsområden och indikatorer

Vision:

“Genom samverkan och mod skapar vi innovativa och hållbara lösningar för dagens och kommande generationers landsbygder”

Mål, insatsområden och indikatorer
Mål
Insatsområden
Indikatorer och målvärden

Nästa: Mål »