Nya styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030

Det här är gänget som ska driva utveckling i Umeåregionens landsbygder!

Det här är gänget som ska driva utveckling i Umeåregionens landsbygder!

Den 18 januari valdes de till den nya styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030:

Maria Bergstén, ordförande
Umeå, privat sektor

Jan Paulsson, vice ordförande
Robertsfors, ideell sektor

Ledamöter:
Carolin Helmersson
Bjurholm, ideell sektor

Christer Johansson
Nordmaling, ideell sektor

Mikael Eriksson
Umeå, ideell sektor

Lars Löfgren
Vindeln, ideell sektor

Fredrik Lindén
Vännäs, ideell sektor

Ann-Marie Långström
Bjurholm, privat sektor

Alexandra Johansson
Nordmaling, privat sektor

Katarina Paulsson
Robertsfors, privat sektor

Anne Stens
Vännäs, privat sektor

Claudia Wieczorek
Bjurholm, offentlig sektor

Ann-Sofie Appelblad
Nordmaling, offentlig sektor

Johanna Palmlöf Brus
Umeå, offentlig sektor

Hilda Vidmark
Robertsfors, offentlig sektor

Malin Bjurén
Vindeln, offentlig sektor

Johan Ågren
Vännäs, offentlig sektor