Nyhetsbrev mars

Medlemsmöte, stoppdatum och verksamhetsledarens ord!

Mars 2024 – nu är vi igång med nytt år!

Årets första nyhetsbrev med nytt stoppdatum för intresseanmälan i höst och medlemsmötesinbjudan!
För att ta del av nyhetsbrevet, vänligen klicka här: Nyhetsbrev Idériket –