Utvecklingsområdet

Områdesbeskrivning

Idériket Umeåregionen 2030 omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Leaderområdet motsvarar kommunernas geografiska gränser där cirka 160 000 invånare bor och verkar. Området är geografiskt lika stort som hela Skåne. I leader-sammanhang klassas samtliga dessa kommuner, med undantag för Umeå stad, som landsbygd. Det innebär att endast Umeå tätort inte ingår i leaderområdet. Med dessa landsbygdsavgränsningar är det cirka 71 000 invånare som bor och verkar i Idériket Umeåregionen 2030.

Leaderområdet utgör den södra och kustnära delen av Västerbotten och angränsar till tre andra leaderområden: Leader Skellefteå Älvdal, Leader Lappland och Leader Höga Kusten. Under programperioden 2014–2020 har även Fiskeområde Vindelälven utgjort leaderområde där bland andra Umeå, Vännäs och Vindelns kommuner ingått.

Kommunerna inom det tänkta leaderområdet ingår i Umeåregionen, vilket är namnet på det funktionella samarbete som skett mellan kommunerna sedan 1993. Sedan 2013 ingår även Örnsköldsvik kommun i detta samarbete. Örnsköldsvik kommun tillhör leaderområdet Höga Kusten och ingår inte i det tänkta Idériket Umeåregionen 2030.

Tabell med statistik
Områdesbeskrivning
Kontrastrika livsmiljöer
Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Arbetsmarknad och näringsliv
Kultur, fritid och föreningsverksamhet