Styrelse

Föreningen Idériket Umeåregionen 2030

Ordförande
Christina Lidström
christina.lidstrom@bjurholm.se
Tel: 070 30 45 387

Vice Ordförande
Lena Carneland
lena.carneland@gmail.com
Tel: 070 316 65 55

Kassör
Bo Sundqvist
bosundqvist.ore@gmail.com
Tel: 070 556 12 49

Sekreterare
Göran Sundqvist
goran.sundqvist@tavelsjo.se
Tel: 070 646 57 73

Ledamot
Kjell-Åke Nilsson

Ersättare
Linda Berglund
Arne Lindström

Om oss
Styrelsen
Vår strategi