Utvecklingsområdet

Tabell med statistik

Tabell med statistik
Områdesbeskrivning
Kontrastrika livsmiljöer
Värdefulla natur- och kulturmiljöer
Arbetsmarknad och näringsliv
Kultur, fritid och föreningsverksamhet