Vår strategi

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram tillsammans med många engagerade från ideell, privat och offentlig sektor, och beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

Idériket Umeåregionen 2030:s lokala utvecklingsstrategi visar vilka behov och möjligheter som finns i vårt område. Närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor har varit med och format strategin. Vår strategi tar fasta på fyra mål som ska bidra till att göra våra landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Dessa mål är:
1. Stärka och utveckla attraktiva platser, livsmiljöer och naturmiljöer
2. Stärka och utveckla ett innovativt näringsliv
3. Stärka och utveckla civilsamhället och idéburen sektor
4. Stödja och främja hållbar omställning och cirkularitet

Projekt som beviljas stöd från Idériket Umeåregionen 2030 ska bidra till ett eller flera av dessa mål och på så vis till ett hållbart samhälle. Projekten ska också passa in under något av strategins fyra insatsområden. Idériket Umeåregionen 2030 satsar inte på ohållbara idéer, så hållbarhet behöver genomsyra allt. Därför handlar insatsområde 4 specifikt om idéer som i första hand bidrar till att minska klimatpåverkan.

Ta del av vår utvecklingsstrategi genom menyflikarna ovan eller läs strategin i sin helhet här:
Lokal utvecklingsstrategi Idériket Umeåregionen 2030 (pdf)

Vill du ta del av en kortversion av strategin kan du läsa den här:
Kortversion av lokal utvecklingsstrategi Idériket Umeåregionen 2030 (pdf)

Om oss
Styrelsen
Vår strategi