3 projekt samt 2 förstudier beviljade!

Skrytnyheter med framtidstro

Sommaren börjar med flera nya projekt

Måndagen den 10 juni beviljade styrelsen för Leader Idériket Umeåregionen 2030 hela 3 nya projekt och 2 förstudier. Dessa kommer på olika sätt att berika Umeåregionens landsbygder och skapa mer attraktiva, hållbara och inspirerande platser lokalt, regionalt, nationellt samt transnationellt!

Med en budget på ca 28 miljoner kronor mellan 2023 – 2027 kommer Umeåregionens landsbygder att utvecklas innovativt med projekt som genomsyras av hållbarhet, inkludering, nytänkande och smarta lösningar.

De projekt som blev beviljade 10 juni av styrelsen, ska innan slutgiltigt startbesked även gå igenom handläggning av Jordbruksverket innan det är helt grönt ljus för att börja.

De 3 projekten och de 2 förstudierna som blev beviljade är följande:

Insatsområde 1

Hållbar kultur Holmön – Visfestivalen och vidare
Med projektet Hållbar kultur Holmön – visfestivalen och vidare! vill Holmöns utvecklingsforum skapa långsiktigt hållbara, förankrade och väl genomtänkta kulturarrangemang på ön Holmön i Norra Kvarken. Sommaren 2025 arrangerar föreningen Holmöns utvecklingsforum för första gången öns berömda visfestival – och med detta projekt vill föreningen vidareutveckla visfestivalen för att göra den mer hållbar och närande för ön. De vill också genomföra två nya ”syskonarrangemang” i april och september, som ett sätt att förlänga öns turistsäsong. Genom detta gör projektet att Holmön får ett rikare kulturliv samtidigt som ön stärks som ett hållbart besöksmål.
Historisk vandringsled genom Överrödå
Projektet ämnar restaurera en gammal vägbank i Överrödå kulturmiljö och skapa en historisk vandringsled i älvslandskapet som höjer livskvaliteten för boende, ökar attraktiviteten att flytta till Överrödå och blir ett nytt besöksmål för rekreation för alla åldersgrupper.
Nya mötesplatser för barn och unga i Brån och Stärkesmark
Projektet ska stärka civilsamhället genom att utveckla innovativa och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar kopplat till byahusen med omgivningar i Brån och Stärkesmark i Vännäs kommun.
Barn och ungdomar i byarna tar i en gemensam process fram idéer tillsammans med Arkitekthögskolan på hur de kan skapa nya mötesplatser utifrån barn- och ungdomars perspektiv och behov. 4 av de idéer som tas fram förverkligas och byggs sedan i trä av studenter från Arkitekthögskolan samt handledare som deltar i projektet.

De 2 förstudierna som blev beviljade är följande:

Kulturnod Robertsfors
Förstudien vill undersöka möjligheterna att samla olika sektorer inom ett samhälle för att gemensamt försörja en kulturell mötesplats.
Platsen ska fungera som en mötesplats, besöksmål och inköpare av den fria kulturen för att berika Robertsfors närområde. Förstudien ska ha särskilt fokus på bruksområdet i Robertsfors som möjlig plats för kulturella aktiviteter.
 
Byggemenskap på Umeås landsbygd och Robertsfors kommun
Förstudien syftar till att informera om byggemenskaper samt framförallt undersöka
förutsättningarna i fyra byar för att bygga tillsammans på landsbygden. De vill genom denna förstudie undersöka möjligheterna och förutsättningarna att starta en egnahemsfabrik och/eller
en byggemenskap på landsbygden i Umeå kommun, och inom Robertsfors kommun. De kommer specifikt att undersöka förutsättningarna i fyra byar. Två inom Robertsfors kommun och två på landsbygden runt Umeå. Det kan även blir fråga om fler byar beroende på intresse och spridning under förstudiens genomförande.

 

För kontaktuppgifter till specifik projektsökare, vänligen kontakta verksamhetsledaren för Leader Idériket Umeåregionen 2030: