Projektstart och genomförande

Har ni fått ett godkänt Leaderprojekt? Vad kul! Stort grattis

Här nedan finns råd och saker att tänka på under projektstart och genomförande.

Vi gör det tillsammans!

Redan när LAG-styrelsen beslutat om att prioritera just er projektidé, och ni lämnat in projektansökan till Jordbruksverket, kan ni sätta igång att arbeta! Detta görs på egen risk då det alltid är Jordbruksverkets startbesked som är det slutgiltiga beslutet, men ni kan börja räkna av er tid i projektet från den dagen er ansökan kommit in på Mina Sidor på Jordbruksverkets hemsida.

Projektet är ert, det är ni som är ansvariga för genomförandet och slutrapporten, men vi finns där för er under hela processen med stöttning, uppföljning, tankar och funderingar. Vi gör det tillsammans!

Här nedan har vi tagit fram olika steg och processer inom Vid startbesked och När projektet är igång som det är bra att ni har koll på och håller er uppdaterade kring.

Läs gärna allt övergripande redan från början, och gå in på detalj på den del av processen ni befinner i er just nu.

Vid startbesked

Ansök om förskott

Det går att få ut en förskottsbetalning på det stöd ni ansökt om. Denna ansökan går att göra så snart ni fått ert startbesked från Jordbruksverket. Detta gäller alla förutom offentlig sektor. 

Förskottet beror på vad för summa Jordbruksverket har beslutat för er, och den finns under projektstödsdelen. Upp till 17% av projektstödsdelen går att få i förskott, dock ligger det ett tak på 250 000 kronor. 

Förskottet är en del av ert beviljade stöd och ska därför redoisas med utgifter i samband med ansökan om del- och utbetalning.

Ni ansöker om förskott via Jordbruksverkets e-tjänster.

Särredovisning

Sekunden ni börjar få kostnader för ert projekt är det viktigt att ni upprättar en plan för er särredovisning.
Ert projekts medel, intäkter och utgifter får inte blandas ihop med övriga medel som ni har i er verksamhet. Se till att att ha ett eget kostnadsställe med egna projektnummer där det framgår vad som är projektets budget och hur dessa har använts. Ni ska kunna visa på att projektet haft egna kostnadsställen. 

Logotyper och kommunikation

EUs logga ska alltid vara närvarande och med vissa specifika krav när ni på olika sätt informerar eller kommunicerar om ert projekt/investering. Bland annat är det viktigt att ni på era sociala medier sätter ett ”pinnat” inlägg med EUs logga och information om projektet.  Allt detta framgår även på Jordbruksverkets hemsida. För exempel, se Idériket Umeåregionen 2030 Facebooksida och instagram. 
Kom ihåg! Vid felaktigt användande av EUs logga kan ni få avdrag rent ekonomiskt i efterhand.

Delutbetalningar för budget

Alla betalningar kan ansökas om först i efterhand! Se därför till att ha en god ekonomisk bild redan när projektet startar, och ha en plan för när ni ska ansöka om utbetalningar för era utgifter kontinuerligt. Samla alla fakturor och bevis på utbetalningar på en och samma plats, för att lätt få en överblick när det är dags att skicka in dessa. 

Tipset är att ofta ansöka om delutbetalningar. Detta både för att ständigt få tillbaka medel, men också för att om något blir bedömt som felaktigt i er ansökan av Jordbruksverket kan ni åtgärda detta snabbt och på en liten summa, istället för när det gått för mycket tid.

Registrera ideella timmar

Projekt kräver en medverkan av ideellt engagemang.  Måttstock är att det ska vara minst 10% av projektets budget.

Kom därför ihåg att från dag 1 skriva ner era ideella timmar. Det är viktigt att det där framgår:
* Vem som gjort något
* När det är gjort
* Vad som är gjort
* Kontaktuppgifter (telefonnummer/mail) till de som är nämnda 

Undvik avdrag

Om en inte följer riktlinjer, beslut och regler kan projektgenomförare riskera avdrag på budget som sanktion.
Här kommer några tips på hur ni kan undvika avdrag.

 • Skicka in ansökan om utbetalning i tid
 • Skicka in ansökan om delutbetalning ofta, för att lära ofta och ha små risker
 • Betala utgifterna i tid
 • Redovisa bara utgifter som kan kopplas till projektets aktiviteter
 • Använd EU-logotyp enligt beslutet om stöd
 • Ha koll på tillstånd och separat redovisning
 • Kontakta oss på verksamhetskontoret om ni blir osäkra på något, vi finns här för er!

När projektet är igång 

Om något i projektet ändras

Om något ändras under arbetets gång med projektet, är det viktigt att ni snabbt tar kontakt med oss på leaderkontoret Idériket Umeåregionen 2030. Ni behöver nämligen då ansöka om ändring av ert beslut om stöd till Jordbruksverket.
Ändringar kan vara saker som

 • Ändring av syfte och/eller mål
 • Slutdatum för projektet behöver ändras
 • Budgetändringar
 • Finansieringsplan med mindre pengar in/mer pengar in
 • Något annat som väsentligt ändrar projektets karaktär

Detta ändras genom en blankett till leaderkontoret.
Om ni inte gör ändringsansökan och ändå redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgått i ert beslut om stöd, kan Jordbruksverket ta beslut om att ge er en sanktion i form av avdrag. Därför är det viktigt att dessa ändringar är godkända innan utgifterna eller aktiviteterna genomförs.
Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljat er ansökan om ändring, gäller ändringen från den dag er ansökan för ändring kom in till leaderkontoret.

Var en inspirationskälla!

Programperioden sträcker sig mellan 2023 – 2027

Under denna tid vill vi såklart skryta loss kring alla fantastiska projekt som genomförs på våra landsbygder.
Kom ihåg att ta bilder/ filma när ni gör någon form av aktivitet. Det är även bra för dokumentationen av ert arbete!

Hör gärna av er till oss på verksamhetskontoret när något särskilt är i görningen. Har vi möjlighet kommer vi gärna till er och tar del av det ni ska göra.

Tagga oss!

Tagga oss i sociala medier, så kan vi sprida era inlägg. Låt det framgå att det är ett Leaderprojekt ni genomför! 

Kom ihåg att ha med EUloggan och vår Idériket-logga på det ni kommunicerar ut.

Njut och reflektera

Det kan vara vansinniigt intensivt att driva projekt. I perioder gör en bara en massa, utan att verkligen stanna upp och ta del av det som händer.

Vårt råd är därför att emellanåt ge er lite extra tid tillsammans. Ta ett kliv tillbaka, skapa lite distans och reflektera över vad ni hitintills åstadkommit, var ni befinner i er precis just nu i processen, och vad som kommer framöver. Försök att stundvis njuta av projekttiden! Det ni gör är skillnad, utveckling, något ni kan skryta över lång tid framöver. Det är mäktigt