Om oss

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på vårt leaderområde och vi ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023-2027. Med hjälp av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka ekonomiskt stöd för projekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Vi är ett av 40 områden i Sverige som fått möjlighet att bilda ett leaderområde. Det innebär att vi kan bedriva utvecklingsarbete på Umeåregionens landsbygder under EU-programperioden 2023-2027. 

Vårt område utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Med hjälp av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka ekonomiskt stöd för projekt.

Arbetet för att bli ett leaderområde

Under 2021-2022 arbetade den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 med ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde. Föreningen arbetade tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor kring ansökan. Den omfattade bland annat en lokal utvecklingsstrategi som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor var med och formade strategin.

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder?

Då tycker vi att du ska kolla in vår strategi och se om idéerna ligger i linje med våra mål- och insatsområden. Klicka på knappen här nedan för att komma direkt till vår strategi.