Styrelsen

En grundbult i leadermetoden är att ha en aktiv och engagerad styrelse som kallas LAG-styrelse (Local Action Group).
Vilka vi är i Umeåregionen ser du här nedan!


Tillsammans med verksamhetskontoret arbetar vi i styrelsen för utveckling av Umeåregionens landsbygder. I styrelsen sitter det tre representanter från vardera kommun, vilket betyder att vi är en styrelse med 18 ledamöter!


Från varje kommun kommer en från offentlig sektor, en från ideell sektor och en från privat sektor.
Varmt välkommen att kontakta oss om vi kan hjälpa dig med något!

Här ser du Styrelsen

Maria Bergstén

Ordförande
Tel. 0730-37 57 44
Privat sektor
Umeå

Jan Paulsson

Vice ordförande
Ideell sektor
Robertsfors

Karoline Helmersson

Ledamot
Ideell sektor
Bjurholm

Christer Johansson

Ledamot
Ideell sektor
Nordmaling

Mikael Eriksson

Ledamot
Ideell sektor
Umeå

Lars Löfgren

Ledamot
Ideell sektor
Vindeln

Fredrik Linden

Ledamot
Ideell sektor
Vännäs

Alexandra Johansson

Ledamot
Privat sektor
Nordmaling

Ann-Marie Långström

Ledamot
Privat sektor
Bjurholm

Katarina Paulsson

Ledamot
Privat sektor
Robertsfors

Claudia Wieczorek

Ledamot
Offentlig sektor
Bjurholm

Anne Stens

Ledamot
Privat sektor
Vännäs

Ann-Sofie Appelblad

Ledamot
Offentlig sektor
Nordmaling

Johanna Palmlöf Brus

Ledamot
Offentlig sektor
Umeå

Hilda Vidmark

Ledamot
Offentlig sektor
Robertsfors

Malin Bjurén

Ledamot
Offentlig sektor
Vindeln

Bengt Waldemarsson

Ledamot
Privat sektor
Vindeln

Johan Ågren

Ledamot
Offentlig sektor
Vännäs