Har du idéer för den lokala utvecklingen i Umeåregionens landsbygder?

Genom Idériket Umeåregionen 2030 kommer föreningar, företag, organisationer och kommuner kunna söka pengar till utvecklingsprojekt.

Lokal utveckling genom leadermetoden

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till utvecklingsprojekt. Vårt leaderområde ska arbeta hållbart mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv.

Läs vår kortversion av strategin för att få mer information och se om det går att söka stöd för just din idé.

Leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, exklusive Umeå stad.

Från och med början av 2023 kan man skicka in sin ansökan.