Inspireras av projekt som gjort skillnad genom Leader

Lokal Utveckling Sverige tillsammans med Landsbygdsnätverket har tagit fram en film som beskriver leadermetoden på ett bra sätt.

Vad är det som gör att leadermetoden är ett bra verktyg för lokalt ledd utveckling?

Vilka möjligheter finns egentligen genom Leader och vad skulle det kunna göra för utvecklingen där du bor? Lokal Utveckling Sverige tillsammans med Landsbygdsnätverket har tagit fram en film som beskriver detta. Den är både informativ och inspirerande, kolla gärna in den här eller se den här nedan.

Från och med början av 2023 kommer din organisation, förening eller företag kunna söka finansiering via Leader Idériket Umeåregionen 2030.