Styrelsen beslutar kring projekten

I februari ses LAG-styrelsen och beslutar om vilka projekt som blir prioriterade till att bli leaderprojekt denna omgång

LAG-styrelsen sammankallas för beslut

Enligt Leadermetoden är det LAG-styrelsen som beslutar om vilka projekt som blir prioriterade.
Dessa beslut görs utifrån tydliga regler och förfarande, och främst utifrån den strategi som tagits fram inför starten av leaderområdet.
Den 22 februari är det dags för den här omgångens beslutsförfarande!
Hann ni inte med denna gång? Ingen fara. Det går alltid att knåpa på en intresseanmälan, och så snart den är inskickad till verksamhetskontoret är ni med i nästa omgång!