Tid för att skriva projektansökan

1-31 augusti skriver ni in era projekt i Jordbruksverkets system! Möjligheten stänger 31 augusti, så se till att ha så mycket på plats 1 augusti som möjligt

Tid för att skriva projektansökan hos Jordbruksverket

1 – 31 augusti går det att skriva in sitt projekt i Jordbruksverkets handläggningssystem för er som kommit vidare från processdelen vi benämner som Intresseanmälan.
För att verkligen hinna göra detta på bästa sätt är det viktigt att ha ordnat med så mycket som möjligt redan innan 1 augusti.
Exempelvis är det bra att ha ordnat med fullmakt för att ansöka om projektstöd och att medfinansieringsintyg är klart.

31 augusti stänger ansökningsperioden denna gång, vilket betyder att om ni missar denna omgång får ni vänta till nästa som sker under hösten/vintern.

Vi gör det tillsammans! Ha därför gärna en tät dialog med oss på verksamhetskontoret under den här perioden.