Nu är det klart – Idériket Umeåregionen 2030 bildar leaderområde!

Umeåregionen får som ett av 40 områden i Sverige, möjlighet att bilda leaderområde för EU-programperioden 2023-2027. Det innebär att föreningar, organisationer och företag i området kommer kunna söka ekonomiskt stöd för lokala utvecklingsprojekt.

I början av juni kom det efterlängtade beskedet att Idériket Umeåregionen 2030 får bilda leaderområde!

Under 2021-2022 har den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 (tidigare URnära), tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra partners inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat med en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde. Nu står det äntligen klart att ansökan gått igenom och att Umeåregionen, som ett av 40 områden i Sverige, får möjlighet att bilda leaderområde för EU-programperioden 2023-2027. För detta tilldelas området en budget på över 37 miljoner kronor. Pengar som föreningar, organisationer och företag kommer kunna söka för lokala utvecklingsprojekt.

Framtida projekt ska bidra till utvecklingsstrategin

Idériket Umeåregionen 2030 kan som tidigast starta igång leaderverksamheten i januari 2023. Först då blir det möjligt för idébärare att söka pengar från leaderområdet. De projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin utgår från fyra mål- och insatsområden som handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Det här händer nu

Under sommaren och hösten 2022 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På vår webb kan du hålla dig uppdaterad om leaderarbetet och även läsa den lokala utvecklingsstrategin.

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder?

Då kan du med fördel ta del av vår lokala utvecklingsstrategi redan nu för att stämma av om idéerna ligger i linje med strategins mål- och insatsområden.