Projektskrivning för idébärare

Projektskrivning för idébärare, flera positiva återkopplingar tog idéerna vidare i processen framåt av styrelsen

Flera positiva återkopplingar

Senaste veckans arbete har varit att styrelsen gått igenom de intresseanmälningar som kom in projektomgång 2, och gav återkoppling till dess idébärare

I projektomgång 2 kom det in hela 13 fantastiska intresseanmälningar, varav 10 gick vidare med uppmuntran till att göra idéerna till konkreta projekt i steg 4, i processen  Så går det till – Leader Idériket Umeåregionen 2030 (ideriket2030.se)

Nu ser vi fram emot deadline sista januari när vi på allvar får ta del av det arbete som idébärarna gjort med sina idéer, återkopplingen från styrelsen och utvecklingen gentemot Idérikets strategi. Spännande!

Vill du också testa din idé? Kolla in Så går det till och följ stegen mot en intresseanmälan och förhoppningsvis ett projektskrivande!