Testa er idé

När ni format er idé till ett projekt kan ni gå vidare och testa den mot vår checklista. Med hjälp av den kan ni stämma av och se om ert projekt har det som krävs för att bli ett leaderprojekt i Idériket Umeåregionen 2030. 

Kan ert projekt bli ett leaderprojekt?

Testa er idé mot vår checklista här nedan. Om ert projekt passar in på alla punkter kan ni gå vidare och börja skriva en intresseanmälan. 

Utvecklar projektet någon av landsbygderna i Umeåregionen?

Idériket Umeåregionen 2030 omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad.

Passar idén in på vår strategi?

Vår utvecklingsstrategi visar vilka behov och möjligheter som finns i vårt område. Den tar fasta på fyra insatsområden som ska bidra till att göra våra landsbygder än mer attraktiva. Projekt som beviljas stöd från Idériket Umeåregionen 2030 ska bidra till ett eller flera av de mål/indikatorer som finns i de fyra insatsområdena. Kolla därför först vår kortversion av strategin, men när ni hittat var ni hör hemma; läs i den långa versionen av strategin för att finna vilka indikatorer just ert projekt kommer att bidra till.

Är ert projekt nytänkande?

De projekt som genomförs i Idériket Umeåregionen 2030 ska vara nytänkande. Nytänkande är nya saker, nya sätt att göra saker eller nya sammanhang att göra saker i. Det kan till exempel vara nya tjänster eller produkter, nya aktiviteter eller en beprövad metod som utvecklas och används i ett nytt sammanhang.
Innovation eller nytänkande i det här fallet är inte en tanke som aldrig förr blivit tänkt! Det räcker att idén är ny för just er bygd eller sammanhang. Vi finansierar inga förvaltande projekt.

Samarbetar ni med andra aktörer i projektet?

Alla leaderprojekt ska bygga på samarbeten mellan aktörer från minst två olika sektorer. De tre sektorerna som finns är privat, offentlig och ideell. 
Samarbetet ska vara aktivt, vilket betyder att båda parter ska bidra till projektet. Till exempel att ta in ett företag som konsult är alltså inte ett aktivt samarbete, utan då ska det företaget gå in med sin arbetstid för att räkna som aktiv samarbetspartner.
Det finns flera olika sätt hur ett aktivt samarbetspartnerskap kan se ut. Hur blir erat?

Är projektet hållbart?

Idériket Umeåregionen 2030 satsar inte på ohållbara idéer, så hållbarhet behöver genomsyra allt. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Dessutom behöver ni visa på hur projektet är hållbart över tid.

Arbetar ni antidiskriminerande?

Idériket Umeåregionen 2030 satsar inte på förenignar/organisationer, företag eller sammansättningar som inte kan visa på hur de arbetar antidiskriminerande. Det räcker inte att svara att alla får vara med, utan ni behöver visa på hur ni aktivt arbetar för att flera ska känna att de är välkomna, inkluderade och hur ni tänkt arbeta framåt för att verkligen uppnå ett icke exkluderande projekt.