Verksamhetsledare sökes!

Vi söker en verksamhetsledare som tillsammans med oss i styrelsen vill arbeta för utveckling på Umeåregionens landsbygder.

Är du en engagerad, målinriktad och självständig person som älskar att planera, organisera och styra upp saker?

Är du duktig på att se sammanhang och få saker att hända? Är hållbarhet viktigt för dig? Slår dessutom ditt hjärta lite extra för platsen (eller en plats) i Umeåregionen? (Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå)

Då vill vi att du söker tjänsten som verksamhetsledare och arbetar tillsammans med oss för utveckling på Umeåregionens landsbygder.

Leader och Idériket
Leader är en fransk förkortning för lokalt ledd utveckling. Det handlar om ett EU-initiativ där 60 områden i Sverige får medel att dela ut för utveckling av landsbygden. Projekten ska genomföras med ”leadermetoden” som handlar om att det privata, offentliga och ideella gör gemensamma utvecklingssatsningar. Vårt Leaderområde heter Ideriket och omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, (exklusive Umeå stad).

Idériket ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023-2027 och har ungefär 30 miljoner kronor att dela ut till olika satsningar. Satsningarna ska stötta genomförandet av den strategi som arbetats fram. Strategin handlar i korthet om att på ett hållbart sätt utveckla attraktiva platser, ett innovativt näringsliv, en stark idéburen sektor och driva på en hållbar omställning. Strategin pekar ut ungdomar och andra underrepresenterade grupper som särskilda målgrupper att arbeta för att nå. (Läs mer på hemsidan)

Uppdraget
Idériket är en nybildad förening och i styrelsen sitter representanter från det ideella, privata och offentliga. Rollen som verksamhetsledare svarar mot styrelsen och handlar om att bygga upp samt driva leaderkontoret.

Kontorets uppdrag är att:

 • Verka som den sammanhållande länken för verksamheten.
 • Informera om och marknadsföra områdets strategi.
 • Få engagerade medborgare, föreningar, företag med flera att driva utvecklingsprojekt som stöttar strategin. Information, bollplank, stöttning etc.

Som verksamhetsledare är ditt uppdrag att bygga upp och drifta kontoret. Det innebär bland annat att:

 • Anställa ytterligare personal (troligtvis en person)
 • Med stöd av redan framtaget material och andra Leaderområden ta fram rutiner och stöd för sökande
 • Ansvara för budget, såväl kontorsinternt som externs mot sökande
 • Personalansvar
 • Ansvar för kommunikation mot styrelse, kommuner samt sökande.
 • Stödjande funktion mot styrelsen.

Vem söker vi?
Vi tror att du är en eldsjäl. En målmedveten person som får saker att hända. Den som kliver fram och agerar. Den som tycker om att ta ansvar och är duktig på att se helheter. Vi ser att du är en person med god självkännedom som har eller gärna tar ett ledarskap för andra människor. Som kan idka självledarskap och prioritera när det finns mängder med alternativ. Du kan se vilka svagheter du har och omger dig gärna med personer som kompletterar dig. Du är duktig på att se gemensamma beröringspunkter och befinner dig gärna i nätverkssammanhang. Du är kommunikativ och kan snabbt presentera ett koncept eller en idé. Du kan se system och processer och förstår vikten av att agera rättvis och rättssäkert. Vi tror att du varit engagerad i någon form av styrelse tidigare. (Ideellt, privat eller offentligt) Vi är säkra på att du är intresserad av platsutveckling i någon form. Hållbarhet är en viktig fråga för dig och du förstår vad det kan innebära i olika typer av utvecklingsprojekt.

Tjänsten kräver ingen formell utbildning men innebär att kunna se helhet, struktur, ta fram rutiner och processer samt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.  Viktigast är dock att se och förstå sina egna styrkor och svagheter för att kunna rekrytera rätt personal samt ta hjälp av styrelsen på rätt ställen. Du är långt ifrån ensam i detta uppdrag.

Du måste kunna transportera dig i regionen även till platser utan publik transport. Det är också viktigt att du har tillgång till bra internetuppkoppling. Placeringsort är regionen och ett eventuellt fysiskt kontor blir en del av ditt uppdrag att hitta, budgetera för och bygga upp.

Process

Deadline för ansökan: 19/2

Nästa steg:
22/2         Vi meddelar vilka som går vidare i processen
23-25/2   Om du gått vidare – kontakt med referenser
1/3           Rekryteringsdag (boka in i kalendern!). Cirka 5 kandidater kommer att tas ut och kallas till en rekryteringsdag den 28 februari. En rekryteringsdag är istället för en vanlig intervju och handlar om att testa på olika typer av arbetsuppgifter som du kommer att stöta på som verksamhetsledare. Det är ett sätt för dig att prova på arbetet och ett sätt för oss att bedöma vilken profil som passar bäst i den nya organisationen.

Tillträde:
Så snart som möjligt.

För att ansöka:
Ansök via den här länken: socialrecruiting.jobtip.se/verksamhetsledare-sokes
Eller skicka ditt CV samt svar på nedanstående frågor till stina@yourwill.se senast den 19/2.

Du får gärna besvara nedanstående frågor i ett kort filminslag men text går också bra.

 • Vem är du och varför är du intresserad av tjänsten?
 • När du såg annonsen, vad var det som triggade dig att söka?
 • På vilket sätt skulle du säga att du är en engagerad person?
 • Vad är dina tankar och erfarenheter kring social och ekologisk hållbarhet när det kommer till utvecklingssatsningar?
 • Vad mer behöver vi veta om dig och dina tankar kring uppdraget?
 • Referenser, en chef, en vän och en samarbetspart